Activiteiten


Het kantoor is eerst en vooral een algemene rechtspraktijk die eerstelijnszorg biedt voor de meeste courante rechtsproblemen.
Het woord ‘specialiteit’ is een beladen term. Wij spreken liever van zwaartepunten:

Geschillen

Geschillen met burgers en overheid, inzonderheid stedenbouwkundige vergunningen en overheidsopdrachten

Vereffeningen-verdelingen

Echtscheidingen, erfenissen en testamenten

Internationaal privaatrecht

Internationaal privaatrecht, inzonderheid contracten met buitenlandse partners


Het kantoor behandelt gèèn zware correctionele zaken, milieudelicten of fiscale materies. Het zal u hierin graag doorverwijzen.
De mogelijkse werktalen zijn Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Kosten en erelonen

Honorarium

Grondslag voor de berekening van het ereloon is het aantal gepresteerde uren.

In de algemene rechtspraktijk bedraagt het basisuurtarief
125 EUR, excl. BTW.

In elke zaak wordt een indicatief bestek opgemaakt en een provisie gevraagd.

Voor kleine zaken (minder dan 5.000 EUR) of grote zaken (meer dan 500.000 EUR) worden aparte afspraken gemaakt. Voor de kleine zaken is dit doorgaans een vast forfait, voor de grote een vast forfait plus een percentage ingeval van winst.

Er worden geen pro deo-zaken behandeld.

Kosten

De algemene kosten (biblioteek, verwarming, uitrusting e.d.) zijn begrepen in het ereloon.

Er worden evenmin specifieke kosten aangerekend voor briefwisseling, telefoons, dactylografie en vervoer binnen de provincie.

De cliënt wordt verzocht om de kosten van gerechtsdeurwaarders, vertalingen, expertises, vliegtuigreizen en dergelijke rechtstreeks te vergoeden (aan kostprijs).

Wettelijke vermeldingen:

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 EUR middels een collectieve polis (nr. LXX034899) afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

De verzekeraar is Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

Ingeval van grotere dossiers wordt ad hoc een bijkomende polis afgesloten.

De tuchtoverheid is de Orde van Advocaten te Gent, Opgeëistenlaan 401F, 9000 Gent

Patrick Praet

Kantoor

PP-Law
Poolse Winglaan 31
9051 St-Denijs-Westrem
Tel: +32.9.220.20.00
Fax: +32.9.220.40.50

Privé

Smetledesteenweg 18
9230 Wetteren
Tel: +32.9.366.38.05
Fax: +32.9.366.68.87

Contacteer advocaat Praet