Wie zijn wij?

Patrick Praet heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent, daarna Europees recht aan de Université libre de Bruxelles.

Hij is advocaat sedert 1992 met ervaring in heel uiteenlopende domeinen waaronder overheidsopdrachten, internationaal privaatrecht en contractenrecht.

Eigen kantoor te Wetteren sedert 2002.

Assistent Rechtsfaculteit Gent (1993-1999) en contractueel lesgever aan de Universiteit Tartu in Estland (1998–2024).

De werktalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits. Noties van Italiaans en Ests.

Rechtsdomeinen

Op de standaardvraag "Wat is uw specialiteit", antwoorden wij "Specialisatie is goed, overzicht is beter". De reden hiervoor is dat geschillen zich vaak op het snijpunt bevinden van meerdere disciplines. Bijvoorbeeld een echtscheiding (familierecht) kan bijkomende kenmerken hebben: bijvoorbeeld partnergeweld (strafrecht), patrimoniumvennootschap (vennootschapsrecht), geld in het buitenland (fiscaal recht) en een partner die ingeschreven is als werknemer (arbeidsrecht). Begin maar…

We nemen het woord specialist dan ook niet graag in de mond maar er zijn natuurlijk wel soorten zaken die we meer behandelen dan andere.

De actuele "zwaartepunten" van het kantoor liggen bij:

Vereffening-verdeling van goederen na overlijden of na echtscheiding


Rechtsgeschillen met de overheid, vooral inzake ruimtelijke ordening


(Internationale) Contractuele geschillen van ondernemingen


Verkeerszaken voor de politierechtbank 


Dit zijn dan ook meteen de disciplines waarin wij onze bijscholingen kiezen. 

Tarieven

Elk dossier begint altijd met een persoonlijke ontmoeting (wettelijke verplichting van identificatie) en een raming van de te verwachten uitgaven.

In principe wordt gewerkt aan een uurtarief in functie van het soort dossier. Dit wordt vastgelegd in een geschreven overeenkomst.

Er wordt systematisch gewerkt met voorschotten.

Principieel worden geen "Pro Deo" of Pro Bono– dossiers aanvaard.
Hiervoor verwijzen we u graag verder.

Waarom Patrick Praet kiezen?

Net zomin als er anno 2024 nog slechte auto's op de markt zijn, zijn er geen "slechte" of incompetente advocaten meer, hoewel dit een dankbaar stereotype in de literatuur is geweest (zie Het Bolleken van Cyriel Buysse of de TV-Reeks Better call Saul).

Maar er zijn natuurlijk wel nog wel individuele verschillen qua temperament, beschikbaarheid, enzoverder.

Wij menen qua persoonlijke aanpak en gezond verstand goed te scoren.

Contact

Steeds op afspraak.

Adres

Smetledesteenweg 18
9230 Wetteren (BE)

Wettelijke vermeldingen

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd voor 2.500.000 euro middels een collectieve polis van de Orde van Vlaamse Balies. De verzekeraar is Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

Bij grotere dossiers wordt ad hoc een bijkomende polis afgesloten.

De tuchtoverheid is de Orde van Advocaten te Dendermonde, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde